Analiza wymagań – co ukryto pod tym tajemniczym pojęciem? Sprawdzisz w naszym artykule!

Posted on 17/01/2019 7:25am

Każdy system ma jasne i równocześnie oczekiwane zachowania, które należy dokładnie poznać. Po ich ustaleniu możliwa staje się ich dogłębna analiza, która ma za zadanie uszczegółowienie wymagań i sprawdzenie czy nie znalazły się w systemie jakieś wymagania sprzeczne lub te, których charakter jest nieprawidłowy.


analiza wymagań w firmie
Author: Mark Warner
Source: http://www.flickr.com
Mianem wymagań funkcjonalnych nazywa się rodzaje usług, które mają być świadczone przez system, a także jak reaguje na bardzo konkretne sytuacje. W wielu wypadkach wymagania , których charakter jest funkcjonalny obejmują także to, czego system nie będzie wykonywać. Analiza wymagań jest więc terminem zaskakująco szerokim, którego wykorzystanie i znaczenie jest naprawdę bardzo znaczące. Decydując się na analizę wymagań, powinno się pamiętać że, analiza wymagań zawsze powinna opisywać to, w jaki sposób system reaguje na zadane mu cele, ale również wyniki, które są osiągane. Liczy się także to, jakiego typu warunki należy spełnić, aby określone zadania w ogóle mogły zostać przez system wykonane. Analiza wymagań zawsze powinna uwzględniać także to, co powinien zrobić użytkownik, aby korzystanie z systemu stało się przez niego w ogóle możliwe. Chodzi w tym przypadku o działania, które doprowadzić mają do osiągnięcia jednoznacznie określonego rezultatu.

Analiza wymagań funkcjonalnych zawsze powinna pamiętać również o standardach obowiązujących w konkretnej organizacji i tym, aby system został do nich dopasowany. Jest to bardzo znacząca cecha, która umożliwia zachowanie odpowiedniej jakości.

Ten nasz odsyłacz (http://www.soyer.edu.pl/) prowadzi do materiału, jaki posiada przydatne treści - na pewno Cię zaciekawią i będą użyteczne.

Tworzona lista wymagań powinna charakteryzować się ściśle określonymi cechami. Przede wszystkim powinna być spójna.


analiza wymagań  w firmie
Author: Images Money
Source: http://www.flickr.com
Chodzi o to, aby używać tych samych słów w tych samych znaczeniach i nie łamać raz ustalonej terminologii. Wielkie znaczenie ma także zrozumiałość dokumentów.

Nie czekaj! Namawiamy - kliknij po szczegóły (https://www.irollup.pl/scianka-reklamowa-3-x-5.php) w link i baw się dobrze. Stworzyliśmy tam dla Ciebie dużo interesujących artykułów.

Należy wiedzieć, że osoba przeprowadzająca analizę wymagań - musi wiedzieć, że osoba, która czytać będzie dokument niekoniecznie musi posiadać specjalistyczną wiedzę, którą posiada analityk. Dostosowanie wykorzystanego języka do odbiorcy jest więc jedną z najważniejszych cech analizy wymagań. W przeciwnym wypadku dokument okaże się być zwyczajnie niezrozumiały i osoba, która go miała wykorzystać w ogóle z niego nie skorzysta.

Tags: analiza, analiza wymagań