Analiza wymagań – co ukryto pod tym tajemniczym pojęciem? Sprawdzisz w naszym artykule!

Posted on 22/06/2018 7:03am

Każdy system ma jasne i równocześnie oczekiwane zachowania, które należy dokładnie poznać. Po ich ustaleniu możliwa staje się ich dogłębna analiza, która ma za zadanie uszczegółowienie wymagań i sprawdzenie czy nie znalazły się w systemie jakieś wymagania sprzeczne lub te, których charakter jest nieprawidłowy.

analiza wymagań w firmie
Author: Mark Warner
Source: http://www.flickr.com
Mianem wymagań funkcjonalnych nazywa się rodzaje usług, które mają być świadczone przez system, a także jak reaguje na bardzo konkretne sytuacje. W wielu wypadkach wymagania , których charakter jest funkcjonalny obejmują także to, czego system nie będzie wykonywać. Analiza wymagań jest więc terminem zaskakująco szerokim, którego wykorzystanie i znaczenie jest naprawdę bardzo znaczące. Decydując się na analizę wymagań, powinno się pamiętać że, analiza wymagań zawsze powinna opisywać to, w jaki sposób system reaguje na zadane mu cele, ale również wyniki, które są osiągane. Liczy się także to, jakiego typu warunki należy spełnić, aby określone zadania w ogóle mogły zostać przez system wykonane. Analiza wymagań zawsze powinna uwzględniać także to, co powinien zrobić użytkownik, aby korzystanie z systemu stało się przez niego w ogóle możliwe. Chodzi w tym przypadku o działania, które doprowadzić mają do osiągnięcia jednoznacznie określonego rezultatu.

Analiza wymagań funkcjonalnych zawsze powinna pamiętać również o standardach obowiązujących w konkretnej organizacji i tym, aby system został do nich dopasowany. Jest to bardzo znacząca cecha, która umożliwia zachowanie odpowiedniej jakości. Tworzona lista wymagań powinna charakteryzować się ściśle określonymi cechami. Przede wszystkim powinna być spójna.analiza wymagań  w firmie
Author: Images Money
Source: http://www.flickr.com
Chodzi o to, aby używać tych samych słów w tych samych znaczeniach i nie łamać raz ustalonej terminologii. Wielkie znaczenie ma także zrozumiałość dokumentów. Należy wiedzieć, że osoba przeprowadzająca analizę wymagań - musi wiedzieć, że osoba, która czytać będzie dokument niekoniecznie musi posiadać specjalistyczną wiedzę, którą posiada analityk. Dostosowanie wykorzystanego języka do odbiorcy jest więc jedną z najważniejszych cech analizy wymagań. W przeciwnym wypadku dokument okaże się być zwyczajnie niezrozumiały i osoba, która go miała wykorzystać w ogóle z niego nie skorzysta.

Tags: analiza, analiza wymagań