Cash flow monitoring i wskaźnik rotacji opłat - co znaczą te istotne pojęcia?

Posted on 06/06/2019 7:22am

Cash flow monitoring to pojęcie, jakie pochodzi rzecz jasna z języka angielskiego. Symbolizuje ono protokół z przepływów finansowych oraz jest to jeden z bardzo ważnych fragmentów rachunku przepływu finansowego. Na terenie Polski temu obowiązkowi są podległe każde jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą czy przedsiębiorstwo. Rachunek przepływu pieniężnego jest rozdzielony na trzy grupy, pierwszą z nich są przepływy skarbowe z aktywności operacyjnej.

sprawdź więcej na stronie www
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
W skład tej grupy wkraczają transfery ze sprzedaży produktów oraz usług, należności wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników, poza tym przepływy z tytułu opłat oraz podatków i także wypływy połączone z płaceniem dostaw surowców, artykułów oraz towarów.

Drugą grupą są przepływy skarbowe z działalności pieniężnej, takie jak na przykład dochody z emisji akcji oraz udziałów, wypływy połączone ze spłatą kredytów oraz przychody z emisji papierów wartościowych.

Jeżeli przypuszczasz, że niniejsza notka może być Twoim zdaniem za skąpa, to zamieszczony tu materiał zapewne przypadnie Ci do gustu. Kliknij i zobacz.

Mało tego w skład tej grupy wchodzą również wypływy powiązane z kupieniem akcji przedsiębiorstwa i z tytułu wypłaty dywidend.Kalkulator i pieniądze
Author: Jacob Edward
Source: http://www.flickr.com
A co wolno zakomunikować o trzeciej grupie? Są nią przepływy finansowe z aktywności inwestycyjnej. W jej skład wnika sprzedaż i nabycie trwałych środków, udostępnianie oraz przyjmowanie spłat kredytów i pożyczek, a także sprzedaż akcji oraz udziałów innych gospodarczych podmiotów wespół z ich zakupem. Wskaźnik rotacji należności ujawnia w jakim stopniu firma albo jednostka kredytuje swych Klientów - informacje na temat wskaźnika rotacji należności. Odsłania jak dużo razy w ciągu jednego roku firma może odtworzyć stan swych należności. Wskaźnik rotacji należności jest określany bezproblemowym wzorem, jaki definiowany jest jako iloraz statystycznego pułapu należności oraz zysków firmy ze sprzedaży.

Wynik odbierany z bezproblemowego wzoru powinien rozmieszczać się między 7,0 oraz 10,0. Jeśli rezultat wyjdzie mniejszy aniżeli 7,0 będzie znamionować to, iż dana firma czy przedsiębiorstwo ma za bardzo duży pułap należności, co oznacza iż zanadto kredytuje ono swoich Klientów.

Tags: papiery wartościowe, przychody, dochody, transfer