Czym jest windykacja i kiedy opłaca się z niej skorzystać? Do kogo się zwrócić o pomoc, gdy nie możemy odzyskać własnych pieniędzy?

Posted on 01/10/2018 8:13am

Nieterminowe płatności faktur przez nierzetelnych dłużników to dziś poważny kłopot dla sporej ilości polskich firm. Tego typu zatory płatnicze pogarszają poważnie sytuację finansową aż dwudziestu pięciu procent zakładów w Polsce. W bardzo złym położeniu są małe oraz średnie spółki, które nie mają takiego kapitału, żeby w obliczu większych zaległości dłużników, móc prowadzić tak jak dotychczas własną działalność.

oferta kancelarii prawnej z Rzeszowa
Author: Steven Vance
Source: http://www.flickr.com
Najlepszym sposobem na to by przetrwać zostaje ubieganie się o zwrot swoich pieniędzy. Jednakże, proces windykacji naszych pieniędzy nie jest prosty do wykonania samemu, więc poleca się zatrudnianie do takiego zadania wyspecjalizowanej firmy windykacja Rzeszów, która posiada swoje sprawdzone sposoby na wyegzekwowanie zalegających płatności od kontrahentów firmy - oferta. Termin windykacja w naszym prawie opisywany jest jako zbiór czynności prawnych, rzeczywistych i procesowych, jakich podstawowym zadaniem jest zmuszenie osoby zadłużonej do zapłacenia zaległego zobowiązania w stosunku do wierzyciela.Możemy tak właściwie wyróżnić dwa rodzaje windykacji, a mianowicie windykację sądową i polubowną. Ta pierwsza dotyczy sprawy, jaka jest wytaczana w sądzie w związku z zaległymi wierzytelnościami, polubowna zaś odnosi się do monitorowania spłat dłużnika i opóźnień w płatnościach. Pierwszym krokiem, by rozpocząć windykację, jest powstanie zobowiązania, jakie jest przeterminowane. Następnie, windykator zaczyna postępowanie polubowne, w momencie którego zaczyna ubiegać się od dłużnika zwrócenie należnej sumy wierzycielowi. Taki etap można przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jak dłużnik zechce uregulować swoje zobowiązania, to podpisze ugodę i określi, jak zamierza spłacić dług. Jeśli natomiast postępowanie polubowne nie da zamierzonych efektów, to rozpoczyna się postępowanie w sądzie (zobacz przeniesienie praw autorskich). Kończy się ono uzyskaniem tytułu egzekucyjnego, który zezwala na rozpoczęcie postępowania klauzulowego.

kancelaria adwokacka
Author: virtusincertus
Source: http://www.flickr.com
Celem tego ostatniego jest otrzymanie klauzuli wykonalności wyroku albo orzeczenia sądu. Całkiem na końcu następuje postępowanie egzekucyjne, w którym podstawową rolę ma do odegrania komornik. Po większą ilość informacji na ten temat można udać się do właściwej placówki, na przykład kancelaria - przejdź dalej prawna Rzeszów.

Tags: komornik, dłużnik, wierzyciel