Kiedy się przydaje wycena przedsiębiorstw, jakie są najczęściej używane sposoby wyceny firm.

Posted on 02/08/2019 7:23am

Sprzedaż dobre rozwiniętego przedsiębiorstwa nie należy do łatwych rzeczy, szczególnie że w grę niekiedy wchodzą naprawdę wysokie sumy. Wiadomo, że sprzedawca planuje wziąć jak najwięcej, z kolei kupcowi zależeć będzie na maksymalnym obniżeniu ceny.


Dlatego też przed finalizacją takiej transakcji konieczna jest wycena aktywów, (po przejściu na stronę) która oszacuje wartość firmowego majątku i da stronom punkt wyjścia do dalszej rozmowy. W praktyce takie wyceny robi się różnymi sposobami, w zależności od tego, w jakim celu powinny być one przeprowadzone. Podczas podejmowania decyzji oprzeć się można tylko na pojedynczym sposobie, a użyć też można paru, żeby dostać kompleksowy obraz kondycji firmy. Należy przy tym pamiętać, że wszelakie sposoby wyliczania wartości są mocno szacunkowe i będą dawać tylko przybliżoną informację.


szkolenie pracowników
Author: NAVFAC
Source: http://www.flickr.com
Najpopularniejszymi i najstarszymi obecnie sposobami wyceny firm są metody majątkowe. W tym przypadku wartość danej firmy jest określana jako różnica między całym majątkiem, a różnymi zobowiązaniami. Jednak w niejednym przypadku metoda ta mocno zawodzi, ponieważ wykorzystuje jedynie materialne składniki, a całkowicie pomija kwestie wartości intelektualnych, patentów albo znaków towarowych.

Ten artykuł jest niesłychanie zajmujący? Jeżeli tak, to zobacz też inne polecane komornik dobrodzień licytacje treści, ponieważ są równie interesujące oraz pochłoną Cię zupełnie.

Dlatego też niejednokrotnie wycena spółek wycena spółki będzie znacznie zaniżona w stosunku do stanu faktycznego.


Wady tej nie mają metody dochodowe, które się opierają na wykorzystaniu do wyceny uzyskiwanych przez firmę przychodów, wykorzystuje się tutaj kilka różnych podejść w zależności od potrzeb i charakteru firmy.

Tags: czas, cena, zobowiązania, metody, patent