Kilka słów odnośnie PIT-ów

Posted on 11/07/2018 6:10pm

Podatki PIT to dla ludzi nieprzejrzysty i smutny obowiązek. Wiele z nich dotyczą innych podmiotów rozprawiających się co roku, lecz nie wszyscy wiedzą, co dokładnie każdy PIT znaczy lub kogo dotyczy.


Jedna z deklaracji to PIT 38, który jest musem osób zbywających prywatne papiery wartościowe.


Oświadczenie muszę złożyć także osoby posiadające prywatne – poza działalnością gospodarczą – przychody finansowe z tytułu na przykład zbycia pożyczonych papierów, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w przedsiębiorstwach o osobowości prawnej. Najważniejsza jest data pozbycia się papierów, a nie nabycia do nich statutu.PIT 38 obejmuje także przejęcie udziału w spółkach o osobowości prawnej lub wkładu w kooperatywach, możesz go łatwo wypełnić z Pitax. Do niego wlicza się także źródła dochodowe mające swoje pochodzenie poza granicami kraju. Druki te wypełnia się każdego roku obowiązkowo do przyjętego przez odpowiednie jednostki. Należy zapamiętać, iż w przypadku związku małżeńskiego tenże PIT każda osoba składa osobno.
strona www
Author: Kārlis Dambrāns
Source: http://www.flickr.com


Wyróżnia się też PIT 28, analogicznie z którym trzeba rozliczyć się z dochodów na prawach ryczałtu, dobre tego przykłady można znaleźć na stronie Łatwe podatki sp. z o.o.. Mogą skorzystać z niego osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółek cywilnych i jawnych. Co więcej deklaracja obejmuje również osoby rozliczające się z dochodów finansowych pochodzących na przykład z najmu i dzierżawy.


Trzeba zapamiętać, iż rozliczeń przy pomocy PIT 28 można dokonać jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do urzędu skarbowego o pozyskaniu nowych dochodów. Jeśli jednak ktoś wcześniej już wykorzystywał ryczałt, nie musi składać oświadczenia.

Tags: PIT, pomoc, osoby, papiery