Kto może pracować na etacie kierownika działu personalnego oraz jakie są jego obowiązki?

Posted on 05/08/2022 8:23am

Jakakolwiek firma, jaka zatrudnia większą liczbę pracowników powinna także mieć specjalistę, który będzie zajmował się obsługiwaniem spraw z nimi związanych.
Tego typu manager działu HR posiada bardzo duży zakres obowiązków, jednak nie powinien wszystkich wykonywać samodzielnie, gdyż działa z poddanymi sobie fachowcami.


nauczyciele
Source: flickr.com


Do zadań osoby, która pracuje na stanowisku HR manager może należeć między innymi organizacja szkoleń i konferencji dla członków personelu w celu podwyższenia ich umiejętności zawodowych, wyznacza czynności dla określonych stanowisk czy też przeprowadza proces naboru. Zachowuje stały kontakt z Urzędem Pracy czy też ośrodkami, które zajmują się doradztwem personalnym. Skrót HR znaczy po rozwinięciu "human resources", więc tego typu manager mógłby w granicach swoich kompetencji zająć się również awansowaniem członków personelu, a również prowadzić wiele różnych przedsięwzięć. Mimo, że praca (szkolenia trenerskie disc) na etacie HR manager to praca w biurze, przez wzgląd na specyfikę poszczególnych zadań, odbywa się ona w wielu miejscach.


Osoby, które pragną pracować na tym stanowisku, powinny skończyć wyższe studia na uczelni ekonomicznej na kierunku zarządzanie i marketing albo podobnym. Musi ponadto posiadać obszerne doświadczenie w zarządzaniu grupą pracowników oraz posiadać obszerną wiedzę z mnóstwa różnorodnych dziedzin. Zarobki szefa do spraw personalnych kształtują się w granicach 5-10 tys. złotych brutto.
Poza tym warto powiedzieć, że HR manager pomaga pracownikom w wytyczaniu ich ścieki kariery. Od takiego kierownika w pewnym stopniu może zależeć funkcjonowanie całej firmy.

Tags: kurs, marketing, proces