Po co jest przeprowadzany audyt wewnętrzny w swojej firmie?

Posted on 12/07/2018 12:03am

Procesy zarządzania są niezwykle skomplikowane i nie w każdym przypadku odnoszą oczekiwane rezultaty. Proces ten może jednak zostać wyraźnie usprawniony, jeżeli w firmie wykonany zostanie audyt wewnętrzny. Po co się go wykonuje? System zarządzania środowiskiem oparty jest na przeróżnych normach. Jedną z najważniejszych jest mająca charakter międzynarodowy norma ISO. Audytor wewnętrzny ISO 14001:2004 zatroszczy się o to, aby firma maksymalnie wykorzystywała energię elektryczną oraz materiały stosowane w procesie produkcji.

audytor
Author: Farther Along
Source: http://www.flickr.com
Do tego rolą, którą spełni audytor (więcej na stronie) wewnętrzny ISO 14001:2004 okazuje się być wskazanie w jaki sposób można w firmie ograniczyć ilość śmieci, które niekorzystnie wpływają na środowisko naturalne (poznaj szkolenia oferowane przez Audyty mające charakter wewnętrzny to nowość na naszym rynku. Pojawiły się dość niedawno, bo około szesnaście lat temu. Jednak zyskały one bardzo dużą popularność. W porównaniu z innymi krajami Europy, głównie z Europą Zachodnią przeżywają wielki rozwój. Wiele polskich firm stara się bowiem, by wykorzystywano w nich międzynarodowe standardy. Audytor - audytor wewnętrzny wewnętrzny przeprowadza nie tylko kontrolę działalności finansowej przedsiębiorstwa. Może zająć się wieloma innymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania firmy. Bez najmniejszych wątpliwości korzystając z pomocy audytora wewnętrznego firma osiągnie bardzo wiele korzyści. Osoba, która wykona audyt wewnętrzny zgodny z normą 14001:2004 sprawdzi, czy pracujące w firmie naprawdę troszczą się o to, aby proces produkcji przebiegał z troską o otaczające nas środowisko. Audyt wewnętrzny w żadnym wypadku nie jest wykonywany bez uprzedniego powiadomienia pracowników. Dużo pracowników myli go jednak z kontrolą w związku z czym na wieść, że w w przedsiębiorstwie odbędzie audyt odczuwa niczym nie poparte lęki.w firmie
Author: Juhan Sonin
Source: http://www.flickr.com
Wprawdzie audytor ma wyszukać błędy, ich wykrycie nie jest związane jednak z wyciągnięciem choćby niewielkich konsekwencji wobec kierownictwa oraz zatrudnionych w firmie pracowników. Audytor pokaże te błędy tylko po to, aby można je było usunąć. W konsekwencji poprawie ulegnie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Z audytu wewnętrznego korzyść odnosi nie tylko przedsiębiorstwo, ale również decydujący się na jej usługi klienci. Audytu nie powinno się więc bać, a jego wykonanie to ogromny krok do przodu w rozwoju przedsiębiorstwa. Powinien pamiętać o tym każdy, kto postawić na prowadzenie firmy.

Tags: rozwój, firma, produkcja, kontrola