Od czego zależy płynność biznesu?

Posted on 22/06/2018 7:03am

Troską każdego kto prowadzi własną firmę jest utrzymanie płynności finansowej własnej firmy. Czy uda się to zrobić uzależnione jest przede wszystkim od tego, na jakim poziomie kształtuje się kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.

firma
Author: Daniel Lobo
Source: http://www.flickr.com
Każda firma ma swój majątek o charakterze obrotowym. Jeśli od tego majątku zostaną odjęte zobowiązania finansowe, które firma jest winna dostawcom, zobowiązania z wobec banku na skutek zaciągniętych przez przedsiębiorstwo kredytów, pieniądze wydawane na uregulowanie wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i podatki powstanie kapitał obrotowy przedsiębiorstwa . Kapitał obrotowy netto to różnica, powstająca po odjęciu bieżących aktywów przedsiębiorstwa od krótkoterminowych zobowiązań, które posiada przedsiębiorstwo. Kapitał obrotowy netto powinien być większy niż majątek trwały , który jest własnością przedsiębiorstwa. Do cieszących się największą popularnością środków płatniczych zalicza się pieniądz. Funkcje pieniądza są bardzo różne. Funkcje pieniądza to przede wszystkim funkcje płatnicze, obrachunkowe oraz transakcyjne. W przeważającej liczbie przypadków pieniądz pełni również funkcję motywacyjną. http://cenabiznesu.pl/-nielegalne-programy-w-firmie http://cenabiznesu.pl/-co-przedsiebiorca-powinien-wiedziec-o-zarzadzaniu-kapitalem-obrotowymbiznesmeni przy komputerach
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com
Wiele firm, które obecne są na rynku wymagają do realizacji swoich zadań odpowiednich programów komputerowych. Znaczna większość przedsiębiorców wykorzystuje legalne oprogramowanie . Są jednak i tacy biznesmeni, którzy pomimo grożących kar decydują się kupić nielegalne oprogramowanie w firmie. Wykorzystywane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeśli zostanie znalezione pociąga za sobą odpowiedzialność o charakterze karnym. Właściciel firmy, który zdecydował się na zainstalowanie na będących własnością firmy komputerach nielegalnego oprogramowania złamał obowiązujące w naszym kraju prawa autorskie. Autor oprogramowania znajduje się pod ochroną przepisów ustawy o ochronie praw autorskich oraz prawa karnego. Przedsiębiorca, który zdecyduje się zainstalować na używanych w firmie komputerach nieoryginalne oprogramowanie nie tylko straci sprzęt komputerowy, ale będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Może być ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą więzienia. Nie warto więc instalować pirackiego oprogramowania. Oszczędności mogą przecież przekształcić się w bardzo duże kłopoty. Musi wiedzieć o tym każdy, kto podejmuje decyzję o kupnie pirackiego oprogramowania do prowadzonej przez siebie firmy (jakie są funkcje pieniądza).

Tags: oszczędności, firma, różnica