odzienie robocze, ubrania ochronne

Posted on 08/10/2019 7:34am

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobligowany przekazać pracownikowi nieodpłatnie buty i odzież roboczą, realizujące wymagania określone w Polskich Normach, ze względu na żądania technologiczne, sanitarne, albo bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwierzchnik może też określić stanowiska pracy, na których uznaje się używanie przez pracowników, za ich aprobatą, swojego ubrania ochronnego lub fartucha.

Odzież robocza
Author: TAFE SA Electrical Engineering
Source: http://www.flickr.com
W tym przypadku pracobiorcom użytkującym osobistej odzieży roboczej, pracodawca wypłaca ekwiwalent za jej stosowanie. Aczkolwiek stosowanie przez kadrę swej odzieży roboczej nie jest akceptowalne na pozycjach pracy, na których są wykonywane roboty powiązane z bezpośrednią obsługą maszyn i różnych przyrządów technicznych, względnie profesje sprawiające intensywne brudzenie, skażenie butów i odzieży roboczej środkami chemicznymi, lub radioaktywnymi, półproduktami biologicznie zaraźliwymi, są nią także różnego rodzaju fartuchy -

Ubrania ochronne są majątkiem chlebodawcy. Pracodawca jest zobligowany zapewnić, aby odzież i buty robocze miały właściwości ochronne i użytkowe. Obowiązkiem pracodawcy jest również pranie, konserwacja, reperacja, sterylizowanie odzieży i butów. Na zasadzie odstępstwa od normy, o ile pracodawca nie może zapewnić prania odzieży, zobowiązania w tym stopniu powinny być realizowane przez zatrudnionego, pod warunkiem wypłacania przez szefa ekwiwalentu finansowego w wielkości poniesionych kosztów.Normy prawa pracy stanowią, że obuwie, fartuchy medyczne i odzież robocza dawana jest pracownikom darmowo. Dawana konkretnemu pracownikowi odzież (wiecej) robocza winna być właściwa z Polskimi Normami i posiadać należyte atrybuty użytkowe, lecz także winna być dostosowana do specyfiki pracy, także cech fizycznych danego pracownika. Odzież robocza jest mieniem pracodawcy, toteż w przypadku, jak stosunek pracy wygasa, pracownik jest zobligowany zwrócić ją pracodawcy. Zatrudniony nie może być przyjęty do pracy bez obuwia i odzieży roboczej, o ile pracuje na stanowisku, na którym zastosowanie ubrań jest konieczne.

Tags: prawo pracy, odzież robocza, ubrania ochronne