PIT 2016 krok po kroku: Terminy, ulgi rozliczenie przez internet

Posted on 20/03/2023 2:45pm

Wszelkie osoby, które w 2016 roku otrzymały dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Drugiego maja mija termin na złożenie najbardziej popularnych deklaracji, a więc PIT-36 jak też PIT-37.


Zeznanie roczne mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, jakie w 2016 roku uzyskały zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.


firma
Author: HazteOir.org
Source: http://www.flickr.com
Odpowiedni blankiet PIT można donieść osobiście składając Druk w Urzędzie Skarbowym, wysyłając zaświadczenie drogą elektroniczną albo tradycyjnie drogą pocztową. Najszybszą drogą na rozliczenie się z urzędem podatkowym będzie złożenie PIT przez internet. Nie wszystkie jednakże druki możemy złożyć bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. dokumenty w formie elektronicznej mogą jednakże złożyć jedynie podatnicy, jacy posiadają identyfikator podatkowy, innymi słowy PESEL albo NIP. Najłatwiej elektroniczny PIT oddać poprzez rządowy darmowy program ( obsługa faktur ) pit 2016. W tym celu powinno się pobrać ze strony ministerstwa aplikację e-Deklaracje - po jej uruchomieniu starczy wyselekcjonować stosowny formularz PIT i go wypełnić na bazie poświadczenia otrzymanego od pracodawcy.


Po wypełnieniu deklaracji powinno się potwierdzić autentyczność danych przez podanie informacji autoryzujących - z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, a idzie o podanie: nazwiska, daty urodzenia a także przede wszystkim kwoty dochodu wykazanej w zeznaniu rocznym za 2015 rok.


W wypadku, kiedy operacja przebiegła bez problemu, trzeba pobrać oraz utrwalić na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest potwierdzeniem złożenia deklaracji. Program do rozliczenia pit 2016 można pobrać ze strony ministerstwa.

Tags: dokumenty, Druk, rozliczenia, strony, podatnicy