Jaką rolę ma certyfikacja w dostosowaniu firmy do najnowocześniejszych standardów działania.

Posted on 08/12/2017 7:06am

Każda firma, jaka ma chęci, żeby rozwijać się i poprawiać jakość swojego działania, musi wprowadzić zbiór procedur zarządzaniem wewnątrz swojej organizacji, kontaktowania się z klientem, współpracy biznesowej oraz wykorzystywania zasobów naturalnych. Od wielu lat na całym świecie za najważniejsze uznaje się normy ISO, których uchwalaniem zajmuje się międzynarodowa organizacja mająca siedzibę w Genewie, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji pochodzących z poszczególnych krajów członkowskich.

Certyfikat ISO
Author: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Source: http://www.flickr.com
Co parę lat pojawiają się kolejne wytyczne które dotyczą różnych aspektów działania firm, będące odzewem na pojawiające się coraz to nowe potrzeby oraz zagrożenia. I tak, odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię było opracowanie w roku 2011 normy ISO 50001 która dotyczy systemów zarządzających energią. Zaledwie rok później ukazała się norma ISO 22301 która opisuje wszystkie obszary zarządzania stabilnością biznesu. Odpowiedzią na wzrost znaczenia informacji, jako niezwykle istotnejj wartości handlowej i jednocześnie zwiększające się ryzyko zagrożeń atakami hakerskimi była uzgodniona w 2013 roku norma 27001 wspomagająca zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmach.W międzyczasie tworzone były i powstają również inne regulacje, zadaniem jakich jest przede wszystkim uporządkowanie prac w zakresie określonych parametrów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji. Wśród nich najpopularniejsze są ISO 9001 która dotyczy zarządzania poziomem jakości w firmie, ISO - kliknij i sprawdź - 14001 odpowiedzialna za zarządzanie produkcją i działaniem w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Pierwsza norma ISO (nasz odsyłacz) 9001 została opublikowana w 1987r, kolejna ISO 14001 została ostatecznie zatwierdzona w 2004r. Współcześnie w zdecydowanej większości państw, w tym także w Polsce działa dużo firm wyspecjalizowanych we wdrażaniu takich norm w firmach, czyli certyfikowaniu ich. Rola takich firm polega na przygotowaniu pełnego harmonogramu szkoleń i rozpisaniu planu koniecznych zmian organizacyjnych tak, aby dopasować sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa do założeń zawartych w konkretnym dokumencie.

Tags: normy, firma, przedsiębiorstwo, certyfikat, ISO