audyt

Zasady w obszarze struktur zarządzania jakością

Posted on 21/06/2018 10:38pm
strategie dla biznesu
Author: tec_estromberg
Source: http://www.flickr.com
Każda organizacja dąży do optymalizacji mechanizmów swojego działania. Może to znamionować podwyższenie uczestnictwa w rynku, zmniejszenie kosztów, wdrożenie efektywniejszego kierowania składnikami ryzyka, lub podniesienie pułapu zadowolenia konsumenta.
Read more >>

Kontrola zewnętrzna - przez kogo może być wykonywany?

Posted on 18/08/2017 7:39am
audyt
Author: Farther Along
Source: http://www.flickr.com
Audyt zewnętrzny realizowany jest przez zawodowych biegłych rewidentów od audytowanego podmiotu. Audyt musi być realizowany przez osoby, które posiadają wszystkie uprawnienia do przeprowadzania analiz sprawozdań finansowych. Audyt zewnętrzny może być przeprowadzany przez jednostki audytorskie oraz niezależne instytucje, wszystko jest zależne tak naprawdę od tego, który podmiot będzie poddawany audytowi.
Read more >>