parametry

Diagnoza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - na czym polega?

Posted on 12/11/2022 7:23am
inwestycje
Author: macieklew
Source: http://www.flickr.com/photos/macieklew/363785769/
Ocena wpływania na środowisko jest jednym z głównych narzędzi administrowania ochroną środowiska w procedurach rozwoju, wpisującym się w zasadę unormowanego rozwoju. Procedura diagnostyki oddziaływania na środowisko ma przekazać podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w otoczenie, pozostała opracowana w sposób optymalny i czy pożytki następujące z jej realizacji wynagradzają krzywdy w otoczeniu, które na ogół są niemożliwe do uniknięcia.
Read more >>