W jaki sposób rozpocząć wyliczać i opłacać aktualne składki zusowskie?

Posted on 22/10/2019 3:09pm

Zatrudniając się w jednostce, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, czy o dzieło. Z dniem podpisywania umowy o pracę, chlebodawca musi zacząć obliczać i opłacać aktualne składki ZUS. Natomiast niewiele osób wie jakie dosłownie i w jakiej wielkości składki winny być opłacane, a jeszcze mniejsza ilość pracowników posiada świadomość, że są przypadki, w jakich nawet umowa o dzieło powoduje zobowiązania finansowe wobec ZUS.


klik
Author: pang yu liu
Source: http://www.flickr.com
Składki obligatoryjne, które chlebodawca powinien odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i składka zdrowotna. Ich wielkość obliczana jest na bazie poborów brutto i jest finansowana w części przez przedsiębiorcę, a w części przez pracownika. ZUS aktualne składki obliczane są na bazie wskaźników. Opłacanie składek jest obowiązkowe, a kto nie dopełnia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w założonym zarządzeniami czasie, także kto nie dopełnia obowiązku przekazywania deklaracji rozliczeniowych, także imiennych protokołów miesięcznych, podlega karze grzywny.

Należnie z rozporządzeniami, skrócenie okresu wypowiedzenia powinno być zastosowane tylko w stosunku do pracowników zaangażowanych na bazie umowy o pracę na termin nie określony z kwartalnym czasem wypowiedzenia .http://www.poradnik.wfirma.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-pracenie jest realne. W przypadku skróconego czasu wypowiedzenia pracownik ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości uposażenia za pozostałą część czasu wymówienia, to znaczy za jeden, albo dwa miesiące. Odszkodowanie to przypada jednak jedynie w przypadku, gdy zmniejszenie nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości, lub likwidowania firmy.


pracownicy
Author: Texas State Library and Archives Commission
Source: http://www.flickr.com
Jeżeli skrócenie okresu wypowiedzenia zaszło w drodze porozumienia stron, takie żądanie pracownikowi nie przysługuje. Odszkodowanie z tytułu skróconego czasu wypowiedzenia jest zyskiem pracownika i tym samym podlega ono opodatkowaniu. Metody liczenia wielkości zadośćuczynienia z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia wskazuje właściwe postanowienie. Więcej na .
http://www.poradnik.wfirma.pl/

Tags: ZUS, zadośćuczynienie, warunek, odszkodowanie, wymóg