Współczesne techniki informatyczne umożliwiają przyszłym pracownikom zdobycie wiedzy z zakresu bhp także w wersji online

Posted on 29/08/2018 12:34pm

Nowo zatrudniony pracownik w przedsiębiorstwie bywa zmuszony do przejścia kilku stopni wtajemniczenia. Najpierw zapoznaje się z regułami, jakie obowiązują w konkretnym miejscu pracy oraz obiegiem dokumentów w biurze. Następnie obejmuje własne stanowisko, jednocześnie wkładając do szuflad prywatne drobne przedmioty, np. ulubiony kubek do kawy. Jednakże nie tylko na świeżo zatrudnionym pracowniku ciążą powinności, ponieważ pracodawca również musi dopełnić formalności połączonych z przyjęciem nowej kobiety do pracy stałej.

bezpieczeństwo w pracy
Author: Pratheesh Prakash
Source: http://www.flickr.com
Szkolenie z zasad bhp bywa obligatoryjne dla ogółu nowo przyjętych, niezależnie od rodzaju piastowanego etatu. Najwięcej zagrożeń czyha rzecz jasna na członków ekip pracujących w kopalniach. Tutaj jesteśmy w stanie wymienić zamknięte załamania kończyn, oparzenia bądź przygniecenia przez ciężkie przedmioty. Jednak po dłuższym zastanowieniu się szybko stwierdzamy, że w biurze także można ulec wypadkowi. Groźne bywają kable elektryczne przeciągnięte przez środek pomieszczenia oraz śliska nawierzchnia parkietu. Z kolei naszemu wzrokowi szkodzą nieprawidłowo ustawione monitory laptopów. Z tej też przyczyny każdy pracownik musi zostać wyposażony w podstawową wiedzę, aby na własną rękę móc ocenić niebezpieczeństwo i ustrzec się przed wypadkiem.
Samo szkolenie może odbyć się w formie stacjonarnej, co rzecz jasna wymaga osobistej bytności szkoleniowca. Na szczęście istnieją także te zdalne metody pozyskiwania wiedzy, a szkolenia bhp online należą do jednych z nich (Gemmar - kurs BHP przez internet). Dostęp do serwisu uzyskuje się po uregulowaniu określonej sumy, a w zamian przyszły pracownik dostaje login oraz hasło.

Szkolenia bhp
Author: NASA Goddard Space Flight Center
Source: http://www.flickr.com
Plusem tego rodzaju kursów jest oszczędność czasu, a często także pieniędzy. Jeśli w danej chwili przyjmuje się do fabryki większą liczbę rzemieślników, to ich przeszkolenie w przypadku wybrania opcji online będzie o wiele mniej niedogodne. Zresztą warto zauważyć, że nabyta wiedza może zostać skontrolowana, a uczestnik otrzymać zaświadczenie tylko w przypadku pozytywnego zaliczenia testu finalnego.
Szkolenia bhp online, podobnie zresztą jak te w wersji tradycyjnej, powinny spełniać pewne dokładnie określone wymogi. Jednym z nich jest doświadczenie oraz wykształcenie trenerów przygotowujących merytoryczną zawartość programów edukacyjnych. W związku z powyższym każdy prowadzący lekcje, a równocześnie opracowujący materiały w wersji e-learningowej musi pochwalić się dyplomem ukończenia odpowiedniego kierunku studiów magisterskich.

Tags: kursy, pracownicy, wypadki