Kontrola zewnętrzna - przez kogo może być wykonywany?

Posted on 07/05/2020 7:29am

Auditing zewnętrzny przeprowadzany jest przez niezależnych biegłych rewidentów od badanego podmiotu. Audyt musi być przeprowadzany przez osoby, jakie posiadają wszystkie uprawnienia do wykonywania analiz sprawozdań finansowych. Auditing zewnętrzny może być przeprowadzany przez firmy audytorskie jak też niezależne instytucje, wszystko jest zależne tak naprawdę od tego, który podmiot będzie poddany audytowi.

kontrola
Author: Day Donaldson
Source: http://www.flickr.com
Auditing zewnętrzny, w przeciwieństwie do tego wewnętrznego, realizowany jest przez audytorów spoza firm audytowanej. Badają oni nie wyłącznie stan majątkowy wskazanej jednostki czy instytucji, ale też sprawdzają efektywność inspekcji wewnętrznych. Kluczowym założeniem auditingu zewnętrznego jest wykazanie zdolności do dokonania wskazanych wymagań. Odbiorcami takowej oceny jest nie tylko kierownictwo, ale także inwestor, pożyczkodawca czy certyfikator. Audytorzy skupiają swe działania na zbieraniu oraz analizowaniu dokumentów. Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do wewnętrznego, koncentruje się na wybranych segmentach jednostki i wykonywany jest rzadko.

Audyt finansowy jest badaniem raportów pieniężnych. Jego celem jest zweryfikowanie, czy informacje podawane przez konkretną jednostkę zgadzają się ze stanem faktycznym. Audyt finansowy służy również ocenie stanu finansowego firmy, bądź instytucji. Badanie sprawozdań finansowych to między innymi: przegląd umów, potwierdzenie sald środków finansowych, rozmowy z pracobiorcami. Na tej bazie sporządzany jest protokół. Wgląd do diagnozy ma nie tylko kierownictwo, ale także inwestorzy bądź pożyczkodawcy. Jednak audyt to nie tylko ocena firmy lub instytucji, to też wsparcie w rozstrzyganiu kłopotów z obszaru księgowości i podatków. Odchylenia z zasady wynikają z nieumyślnych pomyłek, które w sposób negatywny mogą odbić się na przedsiębiorstwie, stąd tak ważne jest wykrycie wszystkich komplikacji. Audyt finansowy dopomaga je nie tylko odkryć, lecz bardzo często audytorzy radzą, w jaki sposób wykluczyć takie błędy w przyszłości.audyt zewnętrzny
Author: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Source: http://www.flickr.com
Wpisując w przeglądarce zwrot: obsługa księgowa Warszawa bez problemu wyszukamy firmy proponujące tego rodzaju usługi. Dużo częściej jednak biznesmeni poszukują usług z obszaru kadr oraz płac. W tymże celu najprościej wpisać w przeglądarkę wyrażenie: kadry i płace Warszawa.

Tags: audyt, umowa, firma, audytor